POZNAJ NASZE UCZELNIE!

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dlaczego właśnie Uniwersytet Śląski w Katowicach?

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z największych europejskich instytucji szkolnictwa wyższego w na Górnym Śląsku. Uczelnia kształci ponad 35.000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Dotychczas mury uniwersytetu puściło ponad 200.000 absolwentów. Uniwersytet Śląski jest uczelnią interdyscyplinarną, która pozostaje otwarta na studentów ze wszystkich stron świata.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej oferuje kursy języka polskiego oraz seminaria na obecnych i przyszłych studentów. Dla wielu kandydatów roczny kurs języka polskiego stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia studiów w języku polskim. Szkoła oferuje również kursy przygotowawcze dla stypendystów Rządu Polskiego oraz kursy doszkalające dla nauczycieli języka polskiego.

Co oferuje Uniwersytet Śląski w Katowicach?

Uniwersytet Śląski oferuje ponad 50 kierunków studiów oraz ponad 160 specjalności  na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Oferta edukacyjna uczelni obejmuje nauki artystyczne, humanistyczne, społeczne, przyrodnicze i techniczne.

Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?

Jak się z nami skontaktować?

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Poland

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

e-mail: admission@us.edu.pl

tel.: +48 32 359 20 71Strona uczelni w języku poslkim:www.us.edu.pl

Strona uczelni w języku angielskim: www.english.us.edu.pl

Strona uczelni w języku rosyjskim: www.russian.us.edu.pl

Szkoła Języka i Kultury Polskiej: www.sjikp.us.edu.pl