POZNAJ NASZE UCZELNIE!

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Dlaczego właśnie Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach? 

ASP w Katowicach jest jedną z najmłodszych publicznych uczelni artystycznych w Polsce (niezależna od 2001 r.). Geneza uczelni wiąże się jednak z jej wcześniejszym wieloletnim funkcjonowaniem w strukturze Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, co daje możliwość odwoływania się do bogatych doświadczeń i ugruntowanej tradycji w dziedzinie edukacji artystycznej.

Realizowany przez ASP Katowice program dydaktyczny umożliwia studentom łączenie nowoczesnego, świadomego podejścia do zagadnień projektowych i artystycznych z gruntowną wiedzą warsztatową w zakresie tradycyjnych technik graficznych i malarskich. Otwarta struktura umożliwia realizację programu studiów dopasowanego do indywidualnych uzdolnień i preferencji – studenci mają możliwość łączenia dyscyplin i doboru przedmiotów realizowanych w ramach programu zajęć obydwu wydziałów.

Pedagodzy i pracownicy uczelni otwarci są na artystyczne i projektowe inicjatywy podejmowane przez studentów obydwu wydziałów.

Co oferuje Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach?

- kształcenie na 2 wydziałach:

a) Artystycznym

- kierunek: Grafika /specjalność: Grafika Warsztatowa/

- kierunek: Malarstwo

b) Projektowym

- kierunek: Grafika /specjalność: Projektowanie Graficzne/

- kierunek: Wzornictwo

Ponadto:

- ASP Katowice jest inicjatorem i organizatorem szeregu wydarzeń umożliwiających studentom zdobywanie i wymianę doświadczeń oraz promocję własnych dokonań w ramach działalności  wykraczającej poza regularny tok studiów. Ostatnie inicjatywy uczelni to m.in: Design Silesia, Festiwal Ars Grafia, Konkurs Książka Dobrze Zaprojektowana,  biennale i konferencja projektowa AGRAFA,  konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Design 28,  konferencja Bieguny, Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Szkół Artystycznych czy wystawy grafiki organizowane w ramach Galerii ASP Koszarowa.

- Oferta dydaktyczna ASP Katowice wzbogacona jest licznymi plenerami i warsztatami organizowanymi poza murami uczelni

- Dzięki współpracy ASP Katowice z lokalnymi firmami i przedsiębiorcami studenci uzyskują wsparcie w zdobywaniu praktycznych doświadczeń zawodowych

- ASP Katowice współpracuje z samorządami i instytucjami kultury

- Studenci ASP Katowice mają możliwość odbywania części studiów oraz praktyk zawodowych za granicą, w  ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus. Aktualnie ASP Katowice współpracuje w tym zakresie z ponad 20 uczelniami artystycznymi z całej Europy.

- Studenci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w działalności  uczelnianych kół  naukowych wszystkich kierunków

- Studenci ASP Katowice mogą korzystać z oferty stypendialnej w formie stypendiów naukowych, socjalnych i specjalnych

- Uczelnia dysponuje własną przestrzenią wystawienniczą; Galerią Rondo Sztuki umiejscowioną w ścisłym centrum miasta. W ramach głównej przestrzeni ekspozycyjnej galeria prezentuje dokonania światowych twórców o uznanym dorobku artystycznym lub projektowym. Dodatkowa przestrzeń (galeria Plus) umożliwia promocję dokonań najzdolniejszych studentów i absolwentów ASP. W galerii Rondo Sztuki odbywają się także publiczne obrony prac dyplomowych studentów ASP.

- ASP Katowice ma dynamiczne plany rozwoju perspektywicznego. Obecnie trwają prace nad ukończeniem nowego budynku, w którym znajdą się m.in.: studio filmowe, galeria, park form przestrzennych, biblioteka materiałów, kino oraz kawiarnia.

Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?
 http://www.asp.katowice.pl

Jak się z nami skontaktować?

ul. Raciborska 3740-074 Katowice
tel.
+48 32 205 50 22
fax: +48 32 251 89 67

e-mail: international@asp.katowice.pl