POZNAJ NASZE UCZELNIE!

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1. Dlaczego właśnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach?

 • jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych
 • stawia na rozwój i nowe technologie
 • 75 tradycji akademickiej
 • 4 wydziały
 • 15 kierunków studiów
 • 60 specjalności na studiach I i II stopnia
 • 13 organizacji studencki
 • 2+1 2 sale gimnastyczne, 1 basen
 • 2 ośrodki naukowo-dydaktyczne (Bielsko-Biała, Rybnik)
 • około 16 000 studentów
 • 31 kół naukowych
 • 144 sale dydaktyczne
 • około 240 studentów rocznie na studiach i praktykach za granicą
 • ponad 60 000 absolwentów cenionych przez pracodawców
 • około 500 nauczycieli akademickich
 • 4 wydane płyty z muzyką
 • 22 sale komputerowe
 • Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (wspólny projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego, zaprojektowane tak, by spełniać standardy XXI wieku, największy na Górnym Śląsku księgozbiór z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych)
 • Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (obiekt wyposażony w systemy odzyskiwania energii i wody deszczowej jeden z najbardziej innowacyjnych na Śląsku. Naszpikowana elektroniką aula i pracownie edukacyjne sprawią, że jednego wykładu będzie mogło wysłuchać ponad 1000 osób).

2. Co oferuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach?

 • Studia na 4 wydziałach:
  • Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  • Wydział Ekonomii
  • Wydział Zarządzania
  • Wydział Informatyki i Komunikacji
 • 15 kierunków:
  • Analityka gospodarcza
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Ekonomia
  • Finanse i rachunkowość
  • Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Gospodarka przestrzenna
  • Gospodarka turystyczna
  • Gospodarka i zarządzanie publiczne
  • Informatyka
  • Informatyka i ekonometria
  • International bussines (planowane otwarcie)
  • Logistyka
  • Logistyka inżynierska
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Zarządzanie
 • Uczelnia bierze udział w programach wymiany studenckiej. Rocznie przyznawanych jest kilkaset stypendium na jedno – lub dwusemestralne wyjazdy na studia i praktyki do prawie wszystkich krajów Europy. Studenci mają również szanse zrealizowania części zajęć w Hongkongu, Korei, Singapurze, Kolumbii czy USA. Wielu studentów korzysta także z bogatej oferty wyjazdów krótkoterminowych no konferencje i seminaria międzynarodowe, szkoły letnie, wizyty studyjne.

3. Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?

4. Jak się z nami skontaktować?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul.1 Maja 50
40-287 Katowice

tel. +48 32 257 71 39
fax +48 32 257 71 89
mail: uek@ue.katowice.pl