POZNAJ NASZE UCZELNIE!

Śląski Uniwersytet Medyczny

Dlaczego właśnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach?

Uniwersytet Medyczny posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach. W ramach pięciu wydziałów SUM kształceni są lekarze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, bio-technolodzy, a także specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii. Oprócz studiów stacjonarnych SUM stworzyła możliwość studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). W ramach szkolenia podyplomowego prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie, a także szkolenia i kursy specjalizacyjne.

Co oferuje Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach?

Śląski. Oferta dydaktyczna pięciu wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach obejmuje obecnie kształcenie na 13 kierunkach w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, w tym w języku angielskim.

Czy wiesz że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:
• Posiada największą, spośród funkcjonujących w Polsce uczelni medycznych bazę kliniczną?
• Od 2012 roku studenci SUM uczą się w wartym ponad 30 mln zł Centrum Dydaktyki
i Symulacji Medycznej, zrealizowanym dzięki wsparciu Unii Europejskiej?
• W październiku 2013 roku został otwarty nowoczesny campus Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej?
• Studenci SUM w czasie studiów mogą wstępować do studenckich kół naukowych, stowarzyszeń i organizacji studenckich, a także mogą uczestniczyć w konferencjach naukowych, w wymianach międzynarodowych, a także licznych imprezach studenckich?

Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?

www.sum.edu.pl


Jak się z nami skontaktować?

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
e-mail: rektor@sum.edu.pl
tel: +48 32 2083600