KONSORCJUM UCZELNI ŚLĄSKICH

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, stanowiące inicjatywę dziewięciu publicznych jednostek akademickich regionu śląskiego, powstało celem promocji szkolnictwa wyższego w województwie śląskim, kraju i środowisku międzynarodowym.

Platforma współpracy powołana na mocy umowy konsorcyjnej z dnia 4 maja 2010 roku zrzesza największe publiczne uczelnie Śląska:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach;
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
 • Politechnika Częstochowska;
 • Politechnika Śląska;
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Inicjatywy Śląskich Uczelni Publicznych podejmują różnorodne działania koncentrujące się wokół:

 1. internacjonalizacji jednostek akademickich,
 2. integracji programów obsługi socjalnej zagranicznych studentów,
 3. programów przybliżających kulturę regionu, rozwój priorytetów kształcenia przez całe życie, w szczególności podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników akademickich, jak również kształcenia pozaakademickiego, adresowanego do społeczności regionu,
 4. wspólnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych skierowanych do międzynarodowych studentów odbywających część studiów w uczelniach Konsorcjum,
 5. wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych skierowanych do pracowników akademickich europejskich uczelni partnerskich, celem promocji i dzieleniem się wypracowanymi procedurami i doświadczeniem w ramach internacjonalizacji.

Uczelnie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych prezentują interesującą ofertę dydaktyczną, zawierającą nie tylko kierunki humanistyczne czy ścisłe, ale także sportowe, muzyczne i artystyczne. Zrzeszają łącznie ponad 120 000 studentów, którym proponują szeroki wybór klubów studenckich, placówek sportowych oraz wiele ciekawych wydarzeń organizowanych dla polskich i zagranicznych studentów.