WYDARZENIA

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach

Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej będą tematem konferencji Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się 26 oraz 27 stycznia 2017 roku w Katowicach. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski.

Katowicka konferencja jest czwartym spotkaniem z cyklu konferencji programowych organizowanych w różnych ośrodkach akademickich. Podczas spotkań dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Tematem najbliższej debaty będą warunki pracy i rozwoju kadry akademickiej, wypracowanie nowych ścieżek kariery, awansowania i wynagradzania jest kluczowe dla pomyślnego funkcjonowania szkolnictwa wyższego.

 

Silesia Days 2016

Silesia Days jest cyklem organizowanych corocznie konferencji dydaktyczno-kulturalnych. Celem konferencji jest ukazanie studentom zagranicznym Śląska jako regionu tętniącego pozytywną energią oraz oferującego szeroką paletę wydarzeń kulturalnych – idealnego miejsca do życia, studiowania, pracy oraz inwestycji oraz spędzania wolnego czasu.

Tego roku, w dniach 12 do 15 maja 2016 r. miała miejsce jubileuszowa X edycja Silesia Days. Przez te kilka dni studenci zagraniczni mieli okazję posłuchać przedstawicieli województwa, miasta, firm z regionu oraz naszej uczelni. Zachęcali oni obcokrajowców, którzy przyjechali w ramach wymiany, do pozostania na Śląsku. Uczestnicy konferencji wzięli udział także w wielu imprezach integracyjnych, zwiedzili Śląsk i kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Uruchomienie ABSL Academy w Katowicach

W listopadzie 2015 roku zostanie uruchomiony w Katowicach kurs ABSL Academy, którego celem jest zatrudnienie jego absolwentów w jednej z ponad 170 międzynarodowych firm w Polsce. Zajęcia w ramach programu prowadzone są między innymi przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej.

Program ABSL nastawiony jest na praktyczne rozwijanie umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania własną karierą, networkingu oraz pracy z wybranymi case studies. Całość została podzielona na 3 bloki, każdy poświęcony osobnej tematyce: Wiedza o sektorze (CIMA), Case Studies, Warsztaty z kompetencji miękkich.

Spotkanie z katowickim oddziałem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) 

2 czerwca 2015 roku, o godzinie 14:00, w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Bankowa 12, I piętro - Aula im. K. Lepszego) odbędzie się spotkanie katowickiego oddziału Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) z SUN (Konsorcjum Śląskich Uczelni).

Podczas spotkania nastąpi prezentacja trzech śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej. Głównymi tematami wydarzenia będą między innymi potencjał uczelni w ramach SUN oraz potencjał Sieci Śląskich Biur Karier.